Opóźnione wnioski o zwolnienie ze składek ZUS

Jesteś przedsiębiorcą, złożyłeś wniosek o zwolnienie ze składek ZUS w marcu, a odpowiedzi od Zakładu dalej nie ma? Wielu przedsiębiorców martwi się brakiem informacji potwierdzającej zwolnienie ze składek, bo zbliża się termin kolejnej płatności – za kwiecień. W normalnej sytuacji zaległość mogłaby skutkować np. problemami z ubezpieczeniem zdrowotnym. ZUS jednak uspokaja – nawet, jeśli ktoś nie otrzymał jeszcze odpowiedzi na wniosek, to nie musi martwić się o ubezpieczenie.

  • Przedsiębiorca, który jest uprawniony do otrzymania zwolnień ze składek ZUS, pozostaje ubezpieczony, nawet jeśli nie opłacił składki
  • ZUS w najbliższych dniach będzie wysyłać informacje w sprawie zwolnień ze składek
  • Nawet jeśli ktoś opłacił składkę za marzec, a potem złożył wniosek o zwolnienie z niej, może nadal odzyskać pieniądze

Przedsiębiorcy, szczególnie prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, martwią się brakiem odpowiedzi ze strony ZUS ws. zwolnienia ze składek za marzec oraz kwiecień. Teoretycznie bowiem maja minął termin opłacenia składki kwietniowej i przedsiębiorcy nie wiedzą: czy są ubezpieczeni, mimo nieopłacenia składki za marzec i kwiecień? Czy brak odpowiedzi od ZUS oznacza, że ich wniosek nie został przyjęty i powinni zapłacić kolejną składkę? Odpowiadamy na te oraz inne pytania dotyczące zwolnień ze składek.

Złożyłem wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec i/lub kwiecień. Nie dostałem odpowiedzi. Co teraz?

ZUS wskazuje, że ustawowy termin na informację ws. zwolnienia jeszcze nie minął. „W najbliższych dniach informacje będą pojawiały się na PUE w sprawie zwolnienia ze składki za marzec” – podkreślił Zakład w odpowiedzi na pytanie o wnioski dotyczące marca. Wielu przedsiębiorców informację o zwolnieniu ze składek otrzymało dopiero pod koniec kwietnia i niewykluczone, że podobnie będzie w maju.

Brak odpowiedzi od ZUS ws. zwolnienia ze składek. Czy nadal jestem ubezpieczony?

Jak poinformował nas Zakład, każdy przedsiębiorca uprawniony do zwolnienia ze składek „ma nadal ważne ubezpieczenie zdrowotne”. „Uprawniony do zwolnienia ze składek zachowuje wszystkie wynikające z ubezpieczenia prawa” – podkreślił ZUS w odpowiedzi na nasze pytanie.

Co więcej, uprawniony pozostaje ubezpieczony w całym okresie, którego dotyczył wniosek. To znaczy, że jeśli ktoś złożył wniosek o zwolnienie tylko za marzec, to ubezpieczony pozostaje wyłącznie w marcu w ramach zwolnienia ze składek, ale jeśli złożył wniosek dot. również kwietnia i maja, to także w tych miesiącach będzie ubezpieczony mimo nieopłacania składek.

Ważna jednak jest w tym przypadku definicja uprawnionego:

Uprawniony to osoba, która spełnia ustawowe warunki do objęcia zwolnieniem ze składek. Zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczeń za miesiące wskazane we wniosku.

Złożyłem wniosek o zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj, ale odpowiedź dostałem tylko dotyczącą marca. Co to oznacza?

ZUS udziela informacji o zwolnieniu ze składek za każdy miesiąc osobno. Nawet, jeśli wniosek przedsiębiorcy dotyczył wszystkich trzech miesięcy, to odpowiedzi dotyczące każde z nich przyjdą oddzielnie. Co więcej, raczej nie nastąpią one od razu jedna po drugiej, tylko w miesiącach odpowiadających informacji – nie należy więc spodziewać się, że np. w maju dostaniemy odpowiedź dotyczącą składki majowej.

Złożyłem wniosek o zwolnienie ze składek w marcu, ale wcześniej opłaciłem już składkę. Czy mogę odzyskać pieniądze?

Tak, jest to możliwe. Samozatrudnieni, którzy opłacili składkę za marzec, a potem dopiero złożyli wniosek o zwolnienie ze składek za marzec, mogą odzyskać pieniądze. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek. Ważne jednak jest, by wniosek o zwrot składki za marzec złożyć przed terminem płatności składki kwietniowej – czyli przed 10 maja 2020 r. Termin ten już upłynął. Taka sama procedura obowiązuje jednak, jeśli ktoś złożył wniosek o zwolnienie ze składki kwietniowej, a mimo to ją opłacił. Wówczas wniosek o zwrot należy złożyć do 10 czerwca.

  • W przypadku systemu PUE należy złożyć wniosek ZUS-EZS-P – „wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek”.
  • Jeśli sprawę załatwiamy osobiście w urzędzie, to wówczas należy mieć wypełniony wniosek RZS-P.

Zwrot powinien nastąpić w ciągu 30 dni od dnia, w którym ZUS otrzyma „uzasadniony wniosek” oraz „otrzyma imienny raport korygujący za ubezpieczonego, którego dotyczy nadpłata oraz deklarację rozliczeniową korygującą”. W przypadku opóźnienia zwrotu, ZUS opłaci również odsetki takie, jak w przypadku zaległości podatkowych.

W przypadku decyzji odmownej co do zwrotu, ZUS poinformuje o tym pisemnie. Od takiej decyzji przedsiębiorca może się odwołać.