500 plus. Zmiany w programie od 1 lipca. Co trzeba wiedzieć?

00 plus. Zmiany w programie od 1 lipca. Co trzeba wiedzieć?

500 plus. Zmiany w programie od 1 lipca od 2019 roku wprowadziły możliwość ubiegania się o to świadczenie na pierwsze dziecko, czy szykują się jakieś nowelizacje w tym zakresie? Jaka zmiana przepisów wchodzi w życie? 

500 plus. Zmiany w programie od 1 lipca

Wniosek w ramach programu 500 plus składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W jaki sposób można wnioskować o świadczenie?

  • Elektronicznie za pośrednictwem www – trzeba założyć konto; PUE ZUS – trzeba założyć indywidualny profil lub bankowości elektronicznej
  • papierowo – w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej – w zależności od tego, kto w twoim miejscu zamieszkania zajmuje się przyjmowaniem wniosków
  • droga pocztową

Od 1 lipca 2020 r. nastąpiła jednak pewna zmiana w zakresie składania wniosków, a mianowicie uległ termin, do jakiego będzie obowiązywało przyznawane świadczenia w ramach złożonego wniosku. Oznacza to tyle, że rodziny, które pobierały 500 plus w ubiegłych latach, nie muszą w 2020 roku pamiętać o dodatkowych formalnościach. W takim wypadku nie trzeba składać wniosków o przedłużenie świadczenia. Wszystko za sprawą tego, że dla ubiegających się o świadczenie od 1 lipca w 2019 roku 500 plus było przyznawane aż do maja 2021 roku.