Rachunkowość


Co obejmuje obsługa księgowa?


 • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Księgi Rachunkowe
 • Ewidencje Ryczałtowe
 • Ewidencje Sprzedaży i Zakupu dla celów podatku VAT
 • Ewidencje Środków Trwałych
 • Ewidencje przebiegu pojazdów
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, oraz ZUS

Jakie korzyści?


 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, dekretacja dokumentów, uzgadnianie kont rozrachunkowych, zestawienie obrotów i sald, prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS
 • pełne uczestnictwo w kontrolach
 • archiwizacja dokumentów
 • wyprowadzanie zaległości

Indywidualne podejście

Swobodna praca

Pomoc telefoniczna

Doradztwo podatkowe

Kancelaria WWP to zespół adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, świadczących wysoce wyspecjalizowane usługi w obszarze prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i podatkowego. W kontaktach z naszymi Klientami stawiamy na indywidualne podejście. Łączymy wiedzę z wielu dziedzin prawa, poszukując efektywnych rozwiązań problemów naszych Klientów. Stawiamy na profesjonalizm. Prawo to nasza pasja, naszym celem jest wysoka skuteczność podejmowanych działań prawnych.

Pozostałe Usługi

Obsługa kadrowa

Obsługa BHP

Obsługa Prawna

Dotacje