Wypłata 500 zł na dziecko ruszy w kwietniu

Wypłata 500 zł na dziecko ruszy w kwietniu 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze – to główne założenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którą podpisał Prezydent RP. Wypłaty świadczeń mają ruszyć w kwietniu. Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie…

Dlaczego warto wcześniej i dobrowolnie zapłacić zaległości podatkowe

Dlaczego warto wcześniej i dobrowolnie zapłacić zaległości podatkowe Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy VAT i akcyzy, którzy dokonują korekty i zapłaty zaległego podatku dopiero po interwencji organu podatkowego, płacą podwyższone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Wynoszą one 150% stawki podstawowej odsetek za zwłokę. Od 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona podwyższona stawka odsetek…

Zlecenia po nowemu

Zlecenia po nowemu Umowy zlecenie są obecnie bardzo popularne wśród pracodawców głównie z jednego względu – niskich składek ZUS. Dla pracownika, w tym wypadku zleceniobiorcy, taka umowa jest już mniej korzystna. Z jej tytułu nie przysługują świadczenia pracownicze, urlopy, a obecny system pozwalający na płacenie składek ZUS od pierwszej lub dowolnie wybranej umowy, nie zapewni…

500 zł grzywny za niezłożenie DEK-R

500 zł grzywny za niezłożenie DEK-R Pracodawca, który chociaż za jeden miesiąc w 2015 r. był zobowiązany do dokonania wpłat na PFRON, musi złożyć deklarację roczną DEK-R. Musi to uczynić do 20 stycznia roku następującego po roku, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat. Deklarację roczną sporządza pracodawca, który miał obowiązek złożenia w danym…