Zaległy urlop tylko do końca września

Zaległy urlop tylko do końca września   Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za poprzedni rok najpóźniej do 30 września. Nieudzielenie zaległego urlopu w tym terminie grozi pracodawcy grzywną w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Warunek udzielenia urlopu zaległego do końca września będzie spełniony, jeżeli pracownik rozpocznie wykorzystywanie go we…

Faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK

Faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK   Podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT, dokumentujących zakup, w formacie JPK.   Wprowadzono rozwiązanie alternatywne. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w…

Od 15 lipca klauzula obejścia prawa podatkowego

Klauzula obejścia prawa podatkowego Do Ordynacji podatkowej została wprowadzona klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Powołując się na tę klauzulę, organy podatkowe mogą kwestionować „optymalizacyjne” i legalne działania podatnika zmierzające – zdaniem organów – do unikania opodatkowania. Nowelizacja weszła w życie 15 lipca 2016 r.   Z nowego art. 119a ust. 1 Ordynacji podatkowej wynika, że czynność…

ZUS zawyżał składki. Teraz zwraca pieniądze.

ZUS zawyżał składki. Teraz zwraca pieniądze.   Aż 70% firm odprowadzało zawyżone składki ZUS. Większość z tych pieniędzy można odzyskać, ale tylko do końca tego roku. Na początku tego roku firma doradcza EY przeprowadziła wśród polskich firm badanie w zakresie świadomości odprowadzanych składek wypadkowych. Badanie miało sprawdzić, czy polskie firmy płacą składki wypadkowe w odpowiedniej…

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok do KRS

 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok do KRS Zarząd spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy w spółkach osobowych (prowadzących ewidencję przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych) mają obowiązek złożenia określonych dokumentów finansowo-księgowych do KRS.   Te dokumenty to: Roczne sprawozdanie finansowe (to jest: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz, w zależności…

Konieczny tytuł prawny do „adresu” podawanego w CEIDG

Konieczny tytuł prawny do „adresu” podawanego w CEIDG   19 maja 2016 r. wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących rejestracji danych przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian, w tym m.in. obowiązek posiadania tytułu do nieruchomości przy rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG. Osoba fizyczna rejestrująca działalność gospodarczą została…

Należności nieściągalne w kosztach firmy

Należności nieściągalne w kosztach firmy Nieściągalne należności – co to jest? Nieściągalne należności to po prostu cena towaru lub usługi albo inne zobowiązanie pieniężne, którego kontrahent nie uiścił, mimo że upłynął już termin płatności, a wierzyciel wielokrotnie go w tej kwestii ponaglał. Ze względu jednak na to, że miała miejsce jakiegoś rodzaju transakcja, a przedsiębiorca…

Jak udokumentować wydatki na zakup paliwa poza granicami kraju?

Jak udokumentować wydatki na zakup paliwa poza granicami kraju?   Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą pamiętać o tym, żeby właściwie dokumentować wydatki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Jak udokumentować wydatki na zakup paliwa poza granicami kraju? trudności z uzyskaniem faktury z innego kraju. Rozporządzenie dotyczące prowadzenia księgi podatkowej zezwala na udokumentowanie paragonem nabycia paliw i…

Jednolity Plik Kontrolny uszczelni system podatkowy

Jednolity Plik Kontrolny uszczelni system podatkowy Od 1 lipca wejdzie w życie Jednolity Plik Kontrolny, który ma uszczelnić system podatkowy. W wybranych przypadkach nowy system zakłada uwzględnienie bardzo szczegółowych zestawień z kilku obszarów. Za nieprzekazanie pliku grozić będzie odpowiedzialność karno-skarbowa. Przedsiębiorca musi mieć świadomość, że od 1 lipca niedostosowanie się do zmian, czyli nieudostępnienie Jednolitego…

Trzeba sporządzić informację dla ubezpieczonego za 2015 r.

Trzeba sporządzić informację dla ubezpieczonego za 2015 r. Do 29 lutego 2016 r. płatnicy składek mają obowiązek przekazać swoim ubezpieczonym roczną informację o rozliczonych za nich w poprzednim roku składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a także o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych wypłaconych w 2015 r. Ubezpieczony powinien zapoznać się z tymi danymi i skonfrontować je…