Świadczenie postojowe

Czym Jest świadczenie postojowe Świadczenie postojowe jest świadczeniem podobnym w swojej konstrukcji do świadczenia w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych. Inne są jednak warunki jego przyznawania, krąg uprawnionych oraz wysokość wypłat. Kto może ubiegać się o świadczenie postojowe O świadczenie postojowe mogą ubiegać się: samozatrudnieni osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa agencyjna, umowa…