ZUS IWA za 2020r.

ZUS IWA za 2020 r. do 1 lutego Płatnicy składek zobowiązani do przekazania informacji ZUS IWA za 2020 r. muszą dopełnić tego obowiązku najpóźniej do 1 lutego 2021 r. Dane przekazane w tym formularzu mogą mieć znaczący wpływ na wysokość obciążeń z tytułu składek. Za podanie w ZUS IWA nieprawdziwych danych, które doprowadzą do zaniżenia…