PIT11 – Dla kogo?

PIT-11? Dla kogo ten Pit? Kiedy wysłać? kto wypełnia deklaracje ?   Jednym z obowiązków pracodawcy jest coroczne dostarczenie wszystkim pracownikom deklaracji podatkowej PIT-11, czyli formularza zawierającego informacje o wysokości osiągniętego dochodu oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Terminowe wypełnienie i rozliczenie deklaracji PIT-11 jest podstawą do rozliczenia rocznego z Urzędem Skarbowym. Informacja PIT-11 wystawiana i dostarczana jest przez pracodawcę, który w trakcie roku nalicza, pobiera i wpłaca…