Dodatkowy dzień wolny

UWAGA!!!! W grudniu pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny. W tym roku II dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w sobotę  dlatego pamiętaj drogi pracodawco  nie zapomnij  oddać pracownikowi innego, dodatkowego dnia wolnego. Co istotne, musi on zostać oddany w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wypadło święto. 24 grudnia wigilia nasze Panie księgowe mają wówczas taki…