Obowiązek zakrywania ust i nosa

Szanowni Państwo! Pojawiło się już rozporządzenie dotyczące obowiązkowego noszenia maseczek . Obowiązek ten nie będzie obowiązywał podczas świadczenia pracy w zakładzie pracy, o ile pracownik nie ma kontaktu z klientami lub osobami trzecimi! Usta i nos można zakrywać maseczką lub maską lub odzieżą (może to być szalik lub chustka). Zgodnie z rozporządzeniem usta i nos…

Świadczenie postojowe

Czym Jest świadczenie postojowe Świadczenie postojowe jest świadczeniem podobnym w swojej konstrukcji do świadczenia w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych. Inne są jednak warunki jego przyznawania, krąg uprawnionych oraz wysokość wypłat. Kto może ubiegać się o świadczenie postojowe O świadczenie postojowe mogą ubiegać się: samozatrudnieni osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa agencyjna, umowa…