Krajowa Administracja Skarbowa – 1 marca 2017 r.

Krajowa Administracja Skarbowa –  1 marca 2017 r.   Od 1 marca nie będzie już urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów i izb celnych. Obecnie funkcjonują już izby administracji skarbowej, ale organem podatkowym nadal jest dyrektor izby skarbowej. Wynika to z opublikowanej 2 grudnia 2016 r. ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948). Zgodnie…