Od 15 lipca klauzula obejścia prawa podatkowego

Klauzula obejścia prawa podatkowego Do Ordynacji podatkowej została wprowadzona klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Powołując się na tę klauzulę, organy podatkowe mogą kwestionować „optymalizacyjne” i legalne działania podatnika zmierzające – zdaniem organów – do unikania opodatkowania. Nowelizacja weszła w życie 15 lipca 2016 r.   Z nowego art. 119a ust. 1 Ordynacji podatkowej wynika, że czynność…