Należności nieściągalne w kosztach firmy

Należności nieściągalne w kosztach firmy Nieściągalne należności – co to jest? Nieściągalne należności to po prostu cena towaru lub usługi albo inne zobowiązanie pieniężne, którego kontrahent nie uiścił, mimo że upłynął już termin płatności, a wierzyciel wielokrotnie go w tej kwestii ponaglał. Ze względu jednak na to, że miała miejsce jakiegoś rodzaju transakcja, a przedsiębiorca…