Obsługa kadrowa

W zakresie usług kadrowo-płacowych prowadzimy dokumentację kadrową od umów o pracę począwszy, poprzez deklaracje ZUS i roczne deklaracje podatkowe dla pracowników po wypowiedzenia i rozwiązanie stosunku pracy oraz doradztwo w sprawach kadrowo płacowych.

Pracownicy naszego biura mają wysokie kwalifikacje i kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń oraz rozliczeń podatkowych i ZUS, właścicieli i pracowników firm.Ich praca w tym zakresie, była niejednokrotnie kontrolowana przez inspektorów ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Skarbowego, co pozwala nam z pełną odpowiedzialnością za pozytywny efekt, zaproponować poniższe usługi wszystkim pracodawcom.
W celu zwiększenia możliwości wyboru pożądanego przez pracodawcę zakresu usług dotyczących kadr, płac, ZUS i rozliczeń podatkowych, podzieliliśmy ten zakres na dwa pakiety:

  • pakiet kadrowo-płacowy
  • pakiet rozliczeń z ZUS i US.

Dzięki temu nasz Klient ma większy wybór i może skorzystać ze wszystkich świadczonych przez nas usług, zawartych w obu pakietach łącznie (usługa kompleksowa) lub tylko z usług wybranego pakietu.

Dokumentacja i ewidencja płac i kadr:

  • sporządzenie list płac
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie deklaracji ZUS
  • przygotowanie umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8C)
  • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R)