Korzyści ze współpracy z SUBSIDIUM Sp z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej narażone jest na niebezpieczeństwa związane z ciągłymi zmianami w przepisach prawa oraz możliwościami popełniania rozmaitych błędów, które będą skrupulatnie rozliczane przez urzędy podatkowe.

Nawiązanie współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym powiązane jest z wieloma korzyściami, które każdy przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę.

Outsourcing usług księgowo-kadrowych pozwala Państwu ograniczyć czas oraz koszty związane z utrzymywaniem własnych księgowych. Ponadto od biura rachunkowego można wymagać więcej niż od własnego pracownika, który wykonuje jedynie narzucone mu obowiązki.

Podstawową korzyścią jest wzrost bezpieczeństwa Państwa działalności gospodarczej, poprzez przeniesienie odpowiedzialności za prowadzenia Państwa rozliczeń na nasze biuro rachunkowe. Na podstawie udzielonych nam pełnomocnictw wykonujemy wszystkie czynności związane z Państwa obsługą przed urzędami podatkowymi, co pozwala Państwu skupić się na rozwoju działalności gospodarczej.

SUBSIDIUM , zgodnie z przepisami prawa, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej, w związku z czym ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy w swoich działaniach, co dodatkowo zwiększa zakres Państwa bezpieczeństwa.

Oferowaną przez nas korzyścią jest cena, gdyż opłata za usługi księgowo-kadrowe dotyczy wyłącznie rzeczywiście wykonanych prac. Ceny za świadczone kompleksowe usługi są konkurencyjne i wiele mniejsze od zatrudnienia kilku pracowników w firmie na etacie.

Niezaprzeczalnie ważnym elementem współpracy z naszym biurem rachunkowym jest unikanie stresu związanego z kontrolami przedsiębiorstw. Wszystkie dokumenty przechowywane są w naszym biurze rachunkowym, w związku z czym kontrole podatkowe odbywają się w siedzibie naszego biura.

Praca na dokumentach powiązana jest z elektronicznym przekazywaniem deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych oraz dokumentacji pracowniczej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu systemowi wszystkie wysyłane przez biuro rachunkowe dokumenty elektroniczne są automatycznie weryfikowane przez oprogramowanie biura rachunkowego i systemy urzędowe. Dodatkowym elementem jest wyeliminowanie konieczności podpisywania deklaracji przez klienta oraz jeżdżenia do urzędów.

Nasze biuro rachunkowe posiada szeroki wachlarz usług i grupę specjalistów w swoich dziedzinach, co umożliwia nam kompleksową obsługę Państwa przedsiębiorstwa. Utrzymywanie w swojej firmie kilku etatów takich jak: księgowa, kadrowa, prawnik , jest zbyt kosztowne dla przedsiębiorstw z grupy Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.