Sprawozdanie finansowe za 2015 rok do KRS

 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok do KRS Zarząd spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy w spółkach osobowych (prowadzących ewidencję przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych) mają obowiązek złożenia określonych dokumentów finansowo-księgowych do KRS.   Te dokumenty to: Roczne sprawozdanie finansowe (to jest: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz, w zależności…

Konieczny tytuł prawny do „adresu” podawanego w CEIDG

Konieczny tytuł prawny do „adresu” podawanego w CEIDG   19 maja 2016 r. wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących rejestracji danych przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian, w tym m.in. obowiązek posiadania tytułu do nieruchomości przy rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG. Osoba fizyczna rejestrująca działalność gospodarczą została…

Należności nieściągalne w kosztach firmy

Należności nieściągalne w kosztach firmy Nieściągalne należności – co to jest? Nieściągalne należności to po prostu cena towaru lub usługi albo inne zobowiązanie pieniężne, którego kontrahent nie uiścił, mimo że upłynął już termin płatności, a wierzyciel wielokrotnie go w tej kwestii ponaglał. Ze względu jednak na to, że miała miejsce jakiegoś rodzaju transakcja, a przedsiębiorca…

Jak udokumentować wydatki na zakup paliwa poza granicami kraju?

Jak udokumentować wydatki na zakup paliwa poza granicami kraju?   Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą pamiętać o tym, żeby właściwie dokumentować wydatki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Jak udokumentować wydatki na zakup paliwa poza granicami kraju? trudności z uzyskaniem faktury z innego kraju. Rozporządzenie dotyczące prowadzenia księgi podatkowej zezwala na udokumentowanie paragonem nabycia paliw i…

Jednolity Plik Kontrolny uszczelni system podatkowy

Jednolity Plik Kontrolny uszczelni system podatkowy Od 1 lipca wejdzie w życie Jednolity Plik Kontrolny, który ma uszczelnić system podatkowy. W wybranych przypadkach nowy system zakłada uwzględnienie bardzo szczegółowych zestawień z kilku obszarów. Za nieprzekazanie pliku grozić będzie odpowiedzialność karno-skarbowa. Przedsiębiorca musi mieć świadomość, że od 1 lipca niedostosowanie się do zmian, czyli nieudostępnienie Jednolitego…

Trzeba sporządzić informację dla ubezpieczonego za 2015 r.

Trzeba sporządzić informację dla ubezpieczonego za 2015 r. Do 29 lutego 2016 r. płatnicy składek mają obowiązek przekazać swoim ubezpieczonym roczną informację o rozliczonych za nich w poprzednim roku składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a także o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych wypłaconych w 2015 r. Ubezpieczony powinien zapoznać się z tymi danymi i skonfrontować je…

Wypłata 500 zł na dziecko ruszy w kwietniu

Wypłata 500 zł na dziecko ruszy w kwietniu 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze – to główne założenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którą podpisał Prezydent RP. Wypłaty świadczeń mają ruszyć w kwietniu. Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie…

Dlaczego warto wcześniej i dobrowolnie zapłacić zaległości podatkowe

Dlaczego warto wcześniej i dobrowolnie zapłacić zaległości podatkowe Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy VAT i akcyzy, którzy dokonują korekty i zapłaty zaległego podatku dopiero po interwencji organu podatkowego, płacą podwyższone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Wynoszą one 150% stawki podstawowej odsetek za zwłokę. Od 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona podwyższona stawka odsetek…

Zlecenia po nowemu

Zlecenia po nowemu Umowy zlecenie są obecnie bardzo popularne wśród pracodawców głównie z jednego względu – niskich składek ZUS. Dla pracownika, w tym wypadku zleceniobiorcy, taka umowa jest już mniej korzystna. Z jej tytułu nie przysługują świadczenia pracownicze, urlopy, a obecny system pozwalający na płacenie składek ZUS od pierwszej lub dowolnie wybranej umowy, nie zapewni…

500 zł grzywny za niezłożenie DEK-R

500 zł grzywny za niezłożenie DEK-R Pracodawca, który chociaż za jeden miesiąc w 2015 r. był zobowiązany do dokonania wpłat na PFRON, musi złożyć deklarację roczną DEK-R. Musi to uczynić do 20 stycznia roku następującego po roku, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat. Deklarację roczną sporządza pracodawca, który miał obowiązek złożenia w danym…