Split payment

Rząd planuje wprowadzenie mechanizmu split payment. Rząd planuje wprowadzenie mechanizmu split payment. Po otrzymaniu faktury, nabywca dokonywać będzie dwóch przelewów. Do sprzedawcy trafi tylko kwota netto. Natomiast podatek VAT trafi na oddzielny rachunek kontrolowany przez fiskusa. Walka rządu z firmami wyłudzającymi VAT przybiera na sile. W roku 2016, dzięki uszczelnieniu systemu, rządowi udało się zwiększyć…

Krajowa Administracja Skarbowa – 1 marca 2017 r.

Krajowa Administracja Skarbowa –  1 marca 2017 r.   Od 1 marca nie będzie już urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów i izb celnych. Obecnie funkcjonują już izby administracji skarbowej, ale organem podatkowym nadal jest dyrektor izby skarbowej. Wynika to z opublikowanej 2 grudnia 2016 r. ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948). Zgodnie…

Nowe zasady rejestracji podatników VAT w 2017

Nowe zasady rejestracji podatników VAT w 2017   Jedną z kluczowych zmian znajdujących się w nowelizacji ustawy o VAT, jest istotnie zmodyfikowany proces rejestracji podmiotu jako podatnika VAT. Organy podatkowe będą nie tylko kontrolowały zasadność takiej rejestracji, ale także odmawiały takiej rejestracji bądź wykreślały z urzędu niektóre firmy – w tym także nie zawiadamiając ich…

Grudniowe wynagrodzenie w styczniu – bez zmian

Grudniowe wynagrodzenie w styczniu Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wyniesie 2000 zł. Będzie ono dotyczyło wszystkich pracowników, bowiem od 1 stycznia 2017 r. zostanie zlikwidowana możliwość wynagradzania pracowników w okresie pierwszego roku pracy pensją w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. Zasadą jest, że wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu,…

Kasa Fiskalna dla wszystkich

Kasa Fiskalna dla wszystkich – Obowiązek od 2017 roku   Wszyscy przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje produkty lub usługi klientom indywidualnym (kosumentom) muszą posiadać kasę fiskalną od 1 stycznia 2017r., bez żadnych wyjątków. Do końca 2016r. obowiązuje okres przejściowy, gdzie zwolnione z rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej są działalności gospodarcze nieosiągające 20 000,00 zł obrotu rocznego.…

Zaległy urlop tylko do końca września

Zaległy urlop tylko do końca września   Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za poprzedni rok najpóźniej do 30 września. Nieudzielenie zaległego urlopu w tym terminie grozi pracodawcy grzywną w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Warunek udzielenia urlopu zaległego do końca września będzie spełniony, jeżeli pracownik rozpocznie wykorzystywanie go we…

Faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK

Faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK   Podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT, dokumentujących zakup, w formacie JPK.   Wprowadzono rozwiązanie alternatywne. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w…

Od 15 lipca klauzula obejścia prawa podatkowego

Klauzula obejścia prawa podatkowego Do Ordynacji podatkowej została wprowadzona klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Powołując się na tę klauzulę, organy podatkowe mogą kwestionować „optymalizacyjne” i legalne działania podatnika zmierzające – zdaniem organów – do unikania opodatkowania. Nowelizacja weszła w życie 15 lipca 2016 r.   Z nowego art. 119a ust. 1 Ordynacji podatkowej wynika, że czynność…

ZUS zawyżał składki. Teraz zwraca pieniądze.

ZUS zawyżał składki. Teraz zwraca pieniądze.   Aż 70% firm odprowadzało zawyżone składki ZUS. Większość z tych pieniędzy można odzyskać, ale tylko do końca tego roku. Na początku tego roku firma doradcza EY przeprowadziła wśród polskich firm badanie w zakresie świadomości odprowadzanych składek wypadkowych. Badanie miało sprawdzić, czy polskie firmy płacą składki wypadkowe w odpowiedniej…