Zapłata podatku z cudzego konta bankowego – co na to ordynacja podatkowa?

Każdemu może zdarzyć się sytuacja – wypadek, nagła utrata pieniędzy – w której zapłata podatku stanie się niemożliwa. Człowiek w takich tarapatach zwykle prosi o pomoc rodzinę lub znajomych, gdyż zobowiązania wobec takich osób nie wiążą się z odsetkami ani ze sztywno określonymi terminami spłaty. I w tym miejscu rodzi się pytanie – czy zapłata podatku z cudzego konta bankowego przez członka rodziny bądź osobę trzecią jest prawidłowa i legalna?