Konieczny tytuł prawny do „adresu” podawanego w CEIDG

Konieczny tytuł prawny do „adresu” podawanego w CEIDG   19 maja 2016 r. wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących rejestracji danych przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian, w tym m.in. obowiązek posiadania tytułu do nieruchomości przy rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG. Osoba fizyczna rejestrująca działalność gospodarczą została…