500 zł grzywny za niezłożenie DEK-R

500 zł grzywny za niezłożenie DEK-R Pracodawca, który chociaż za jeden miesiąc w 2015 r. był zobowiązany do dokonania wpłat na PFRON, musi złożyć deklarację roczną DEK-R. Musi to uczynić do 20 stycznia roku następującego po roku, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat. Deklarację roczną sporządza pracodawca, który miał obowiązek złożenia w danym…